Jobmanager til projekt/Sag styring

I videoen til kan du høre mere om hvordan datafangsten af vigtig information fungerer ved anvendelse af JobManager. Applikationen hjælper dagligt en række virksomheder som er projekt og/eller sags - orienterede.

JobManager giver et samlet overblik over de registreringer som medarbejderne løbende foretager på projekterne eller på sagerne - dag efter dag. Dette gælder både registrering af timer, ydelser og materiale registreringer på de enkelte aktiviteter.

Daglige indrapporteringer gennem denne datafangst med anvendelse af JobManager giver virksomheden et 'real time' indblik og overblik over hvordan omkostningerne fordeler sig på projektet. JobManager er således et fornuftigt beslutnings- og styringsværktøj i forhold til den daglige omkostningsopfølgning og ikke mindst når der skal laves lønklargørende administrativt arbejde.